Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Zij zijn actief in het bestuur gedurende minimaal een periode van 2 jaar. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen. De andere bestuursfuncties worden door het bestuur zelf verdeeld.

Vlnr Gerian Dijkhuizen secr., Max de Veer vz, Berend Wieringa tuincie, Hans Achterberg Penn mr, boven: van rechts Gerard vd Hooff, Mario Voogd,  Jannette Klaver en Gerrit Paarlberg allen tuincie

Het bestuur bestaat nu uit:

VoorzitterMax de Veervoorzitter@dvlamersfoort.nl
SecretarisGerian Dijkhuizensecretaris@dvlamersfoort.nl
PenningmeesterHans Achterbergpenningmeester@dvlamersfoort.nl

Het bestuur vergadert een maal per maand, waarbij leden van de tuincommissie ook aanwezig zijn. Ook buiten het bloeiseizoen (gedurende de wintermaanden), blijft het bestuur actief. Zij is dan bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel bestuur en voor (het ontwikkelen van) het beleid op middellange en korte termijn in het belang van het voortbestaan van de dahliavereniging. Jaarlijks legt het bestuur financiële verantwoording af aan haar leden in de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering stemmen leden ook over nieuwe beleidsvoorstellen van het bestuur.

intern & extern contact

Vanuit het bestuur wordt intern contact onderhouden met de commmissies van de vereniging en extern met allerlei toeleveranciers, gemeentelijke organisaties en dergelijke.

samenwerking met tuincommissie

Het bestuur organiseert en coördineert alle activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging, veelal in samenspraak met de tuincommissie. Vanuit het secretariaat wordt onder andere de communicatie onderhouden naar leden en donateurs.

vacatures

Onze vereniging is altijd blij met enthousiaste mensen, binnen en buiten de vereniging, die interesse hebben om een bijdrage te leveren aan het bestuur. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie neem dan contact op met het secretariaat. Daar kunt u meer informatie krijgen over welke bestuursfunctie vacant is en welke taken de functie omvat.

Tuincommissie

De tuincommissie draagt zorg voor het uitvoeren van alle werkzaamheden in de tuin zoals: het inpoten en rooien van de dahlia’s, de bemesting, het frezen, groot en klein onderhoud, de opslag van dahliaknollen en het verzorgen van de dahlia’s in de donateurstuin.

De tuincommissie bestaat uit 5 leden. Op verzoek van het bestuur zit de tuincommissie bij de maandelijkse bestuursvergaderingen. De leden van de tuincommissie en het bestuur werken samen bij de organisatie van de jaarlijkse Open Dag, het ontvangen en rondleiden van gasten en bij alle andere extra activiteiten in ons verenigingsleven.

Snijcommissie

De snijcommissie heeft tot taak om tijdens het seizoen dat loopt van half juli tot half oktober, onze donateurs te voorzien van een verse bos dahlia’s. Dit gebeurt tussen 9.00-11.00 uur op de zaterdagmorgen.

Zo’n 15 leden vormen tezamen de snijcommissie. Geïnteresseerde leden kunnen zich elk jaar opnieuw vrijwillig opgeven voor deelname aan de snijcommissie.

Kascommissie

In maart tijdens de Algemene Ledenvergadering worden twee leden aangewezen om de kascommissie te vormen. De kascommissie heeft tot taak het financiële jaaroverzicht en de begroting opgesteld door het bestuur te controleren.