Leden zonder tuin betalen jaarlijks 35 euro contributie, maar hebben geen tuintje. Zij helpen eveneens 1x per 3 weken mee aan de verzorging van de donateurstuin. Ook zij worden jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering en hebben stemrecht over alle beleidszaken die er in deze vergadering aan de orde komen. Gedurende het snijseizoen krijgen leden zonder tuin elk weekend een bos dahlia’s.

LID ZONDER TUIN WORDEN?