De organisatie van onze Vereniging

Het Bestuur

VoorzitterMax de Veervoorzitter@dvlamersfoort.nl
SecretarisIngrid van Leeuwensecretaris@dvlamersfoort.nl
PenningmeesterBen
Winters
penningmeester@dvlamersfoort.nl

Het Bestuur vergadert een maal per maand, waarbij leden van de Tuincommissie ook aanwezig zijn. Vanuit het Bestuur wordt intern contact onderhouden met de commmissies van de vereniging en extern met allerlei toeleveranciers, gemeentelijke organisaties en dergelijke. Ook buiten het bloeiseizoen (gedurende de wintermaanden), blijft het bestuur actief. Zij is dan bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Algemene Leden Vergadering

Jaarlijks legt het Bestuur bestuurlijke en financiële verantwoording af aan haar leden in de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering stemmen leden ook over nieuwe beleidsvoorstellen van het Bestuur.

Kascommissie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden twee leden aangewezen om de Kascommissie te vormen. De Kascommissie heeft tot taak het financiële jaaroverzicht en de begroting opgesteld door het Bestuur te controleren.

Tuincommissie

De Tuincommissie bestaat uit 5 leden. Zij draagt zorg voor het uitvoeren van alle werkzaamheden in de tuin zoals: het inpoten en rooien van de dahlia’s, de bemesting, het frezen, groot en klein onderhoud, de opslag van dahliaknollen en het verzorgen van de dahlia’s in de donateurstuin. De leden van de Tuincommissie en het Bestuur vergaderen en werken samen bij de meeste activiteiten en met name bij de organisatie van de jaarlijkse Open Dag.

Snijcommissie

De Snijcommissie bestaat uit ongeveer 15 leden en heeft tot taak om tijdens het seizoen dat loopt van half juli tot half oktober, onze donateurs te voorzien van een verse bos dahlia’s. Dit gebeurt tussen 9.00-11.00 uur op de zaterdagmorgen.

Dahlias_zoveel_ kleuren_vormen_soorten_cloverhome.nl