We hebben diverse dahlia’s met de naam Corona in het donateursveld, maar zaterdag 5 september heerste de echte Corona(crisis) over 22 leden die met elkaar de Algemene Ledenvergadering (ALV) op het grote terras van onze vereniging vormgaven. Een unieke situatie: 1,5 meter van elkaar, de handreiniging onder ‘hand’bereik en een felle zon op de hoofden. De sfeer was er niet minder om… we zitten nu eenmaal allemaal in ditzelfde schuitje.

Het was erg fijn dat we met zoveel leden de zaken van de afgelopen 1,5 jaar (!) konden doornemen op deze uitgestelde ALV met een maximale ventilatie. We staan er wat de bloemen betreft, maar zeker ook financieel, goed voor binnen de vereniging.

Dankzij de nieuwe, sterke knollen kunnen donateurs veel bloemen meenemen op de zaterdagse snijochtenden. Deze werden en worden gecoördineerd door Hans Achterberg die daarbij assistentie krijgt van tuincie lid Jannette Klaver in de toekomst.

Afscheid Hans Achterberg

Hans deed veel taken voor de vereniging: de donateursadministratie, de hele financiële administratie voor de vereniging en zoals gezegd de snijochtenden. Wij hebben hem hiervoor na 11 jaar hartelijk bedankt met een passend cadeau en een warm applaus van de leden!  Meteen daarna was er weer applaus voor de nieuwe penningmeester Ben Winters, die in zijn toespraak beschreef hoe hij de vereniging ‘ingerommeld’ is via zijn vrouw Jannette. 

Boek: Liefde voor dahlia’s

Sinie van de Weijer bood aan Max het boek Liefde voor dahlia’s aan. Een schitterend boek over de koningin onder de bloemen. Er staan meerdere leden van onze vereniging in met hun ervaringen en ook zijn er nog drie aparte bladzijden gewijd aan onze tuinen. Het boek staat verderop op deze website door Hanneke Matthijssen nog uitgebreid beschreven. 

Gerian Dijkhuizen
secretaris DVL