Waarover spraken zij?

De tuin in Coronatijd

Helaas zijn we nog niet klaar met het virus. Op de tuin en voor het gebruik van het clubhuis hadden we de coronaregels aangescherpt. Op het moment van schrijven, eind mei, houden we dat nog even vol. Met uitzondering van het terras: daar mogen vanaf 1 juni wel meerdere mensen op zitten, mits de 1,5 meter afstand mogelijk is. 

Tot nader orde is er nog geen gelegenheid koffie of thee te maken/drinken in het clubhuis

Jullie hebben gemerkt dat er in het clubhuis nu geen handdoeken/droogdoeken meer hangen: er liggen papieren handdoekjes (ook in het toilet) voor na het handen wassen en we vragen of iedereen eigen beker/flesje mee wil nemen om evt water te drinken. Wil je koffie: neem het zelf mee, evenals een beker. 

Verder zien we gelukkig veel mensen die eigen handschoenen aan hebben bij het gebruik van gereedschap (of eigen gereedschap meenemen). 

In de maand juli als het donateurstijd is zullen we een veilig plan maken zodat iedereen de bloemen kan halen op zaterdag. 

ALV nieuwe datum

De ALV zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 5 september vanaf 14.00 uur. Een reservedatum (ivm slecht weer) is de week erop: zaterdag 12 september. De ALV zal plaatsvinden op het grote terras. Op deze ALV zal de nieuwe penningmeester worden voorgedragen.

Opstarten schouwrondjes op de tuin

Het bestuur en de tuincommissie zijn per mei weer begonnen aan een ‘rondje tuin’ voor aanvang van de bestuursvergadering. Dit om te kijken hoe de tuinen erbij liggen. Het is belangrijk dat er niet teveel onkruid is want dat heeft de neiging gezellig over te waaien naar de buurtuinen die daar niet blij mee zijn. Ook is het niet de bedoeling dat er teveel opstal komt op de tuin. Vrucht bomen hoger dan 1.50 zijn niet toegestaan.

Een lege dahliatuin

Nog steeds hebben we een leeg dahliatuintje: D1. Deze is door de tuincommissie ingeplant met 54 dahliaknollen.  Belangstellenden kunnen contact opnemen met geriandijkhuizen@gmail.com

Onderhoud donateurstuinen

Zoals elk jaar verheugen alle leden zich natuurlijk weer op de gezellige onderhoudsavonden voor de donateurstuin

Binnenkort wordt een rooster gemaakt en wordt ieder lid gevraagd ongeveer 8 x een avond mee te helpen met wieden, dieven en schoffelen. Dit onder de bezielende leiding van een lid van de tuincommissie. De bloeiperiode die straks in juli aanbreekt kan niet zonder deze activiteit en de vereniging kan niet zonder de donateurs. 

Ook de leden met een moestuin worden hierbij ingeroosterd. Natuurlijk kun je ook een ‘adoptietuin’ nemen en dan kan je het onderhoud daarvan geheel in je eigen tijd en tempo doen. Binnenkort ontvangen de leden een mail met het rooster. Deze activiteit is goed te doen op 1,5 meter afstand van elkaar. 

Water geven op de tuinen

Het moet nog zomer worden maar ook nu is het al gortdroog op de tuin. Zie eerdere berichten op deze website.

De grote watertank is weer gevuld (helaas niet met regenwater dit keer…) dus ook daar kan met gieters uit getapt worden voor de tuin. Binnenkort schaffen we een langere slang aan die wel tot aan de bijen ongeveer kan komen. 

Bankjes

Er zijn plannen om op het grote terras nog 2 bankjes erbij te plaatsen. Zo kunnen er meer mensen op ‘gepaste’ afstand van de tuin gezellig zitten. 

Workshops

Zoals het er nu uitziet kunnen de workshops aquarelleren van Iet Bos vanaf september doorgaan met maximaal 4 personen in het clubhuis. Houd de website in de gaten. We zullen deze berichten tegen die tijd ook via de buurtapps verspreiden. De overige workshops worden nog bekeken op ‘haalbaarheid’ in verband met de door het RIVM voorgestelde maatregelen ten aanzien van het coronavirus. 

Tot slot: Wij wensen alle leden die te maken hebben, hetzij zelf of familie/vrienden, met de gevolgen van het coronavirus alle sterkte toe in deze tijd. En ondertussen zien we de dahlia’s uit de grond schieten, droogte of niet….het gaat gewoon gebeuren!

Hartelijke groet, mede namens Bestuur en Tuincommissie 

Gerian Dijkhuizen
secretaris DVL