Bij de laatste ALV vroegen een paar leden of we iets konden doen aan het paadje naar het clubhuis: dat was smal en hier en daar nogal diep uitgesleten in de afgelopen jaren, dus het liep niet voor iedereen even prettig.

Het bestuur heeft nagedacht over een oplossing en die is gevonden in de vorm van schelpen.

Ben, Jeroen, Max en Gerard hebben deze week een kuub schelpen uitgereden over het pad en netjes aangeharkt.

Het pad is nu weer mooi vlak en ook wat breder.
We hopen dat iedereen nu weer gemakkelijk naar het clubhuis kan lopen.

Het bestuur