Al eerder vroeg het bestuur (mail van Max de Veer dd 27 juni jl) de leden om de paden tussen de tuintjes van onkruid te ontdoen. Het waait snel over en kiemt zonder gène ook bij de buurtuin. Daarop kwam een professionele reactie van een van de leden: het is beter de paadjes te maaien met de elektrische maaier. Zet die maaier op de hoogste stand (dus zover mogelijk van de grond af) en maar voornamelijk het gras. Dit kun je vervolgens dan gebruiken als mulch tussen de moestuinplanten (eenmaal goed gedroogd). Het is goed tegen uitdroging en stimuleert het bodemleven. Daarna kan het pad nog een keer gemaaid worden op de laagste stand.

Zie voor meer informatie over mulchen: https://www.velt.nu/mulch

Het wieden zou alleen de groei van onkruid bevorderen.  Door consequent de paden te maaien én het maaisel af te voeren ontwikkelt zich op den duur een stabiele grasmat. Bovendien onderdruk je, door het maaisel af te voeren, op termijn de groei.

Een andere reactie van een lid gaf aan dat de elektrische maaier nog niet zo makkelijk was, met dat lange snoer, om tussen de paadjes te komen. Zij was weer overgegaan op handmatig knippen.

Fijn al deze reacties! Het maakt dat het bestuur/de tuincommissie zich nogmaals gaan bezinnen over een maaier op accu waar dan tevens andere apparaten (zoals een al in onze begroting opgenomen heggenschaar) zouden passen.

Wordt dus vervolgd!

Gerian Dijkhuizen , secr DVL

Met dank aan Edgar van Groningen