Waarover spraken zij…?

Op donderdag 20 februari kwamen Bestuur en Tuincie weer bij elkaar voor hun maandelijkse bespreking.

Ook last van lentekriebels?

De nieuwe knollen zijn in huis en dat betekent dat we in de tijd afstevenen op de plantdagen in april.

Houd de agenda in de gaten want alle hulp is welkom!

ALV op donderdag 26 maart 2020

Welkom voor alle leden op de jaarlijkse ALV van de dahliavereniging. We beginnen om 20.00 uur. Wat kunt u verwachten behalve een lekker kopje koffie met koek? Een overzicht van de activiteiten van 2019, het financiële jaaroverzicht, de plannen voor dit jaar en het afscheid na 11 jaar van penningmeester Hans Achterberg. Daar zullen we op de ALV gepaste aandacht aan besteden. We maken dan tegelijk ook kennis met de nieuwe penningmeester.

Nieuwe palen en nummering

Er worden in maart nieuwe palen aangeschaft tussen de tuintjes en ook van de palen voor de netten in de donateurstuinen worden sommige vervangen. De nummering wordt opnieuw gelamineerd en op de paaltjes gedaan. Een flinke klus voor de tuincommissie!

Onkruid en onderhoud

De oude compostbakken zijn weg. Nogmaals voor straks de oproep: begraaf je eigen onkruid of schaf (voor de groentetuinen) een compostbak aan. Het punt ‘onderhoud’ zal op de ALV nog uitgebreid aan de orde komen. 

Buurtbudgetten 

In het staartje van zijn penningmeester schap vroeg Hans weer de buurtbudgetten aan. Daarvan worden de workshops en de Open dag dit jaar weer gefinancierd. Als workshops noteren we voorlopig: aquarelleren, zeep maken en klankschalen. Wellicht volgt er nog meer. Houd de website in de gaten.

Clubhuis onderhoud

Vorig jaar deden we een proef: één lid was steeds een maand lang ‘verantwoordelijk’ voor de klusjes in het clubhuis: de was, de koelkast, de boodschappen. Het bleek een succes! De leden van vorig jaar hebben in 2020 weer hun hulp toegezegd maar we kunnen voor de maanden  september en oktober nog iemand gebruiken. Het is een klusje van niks maar wel belangrijk, immers op donderdag zit de koffiegroep uit de buurt in Dahliazicht en die komen graag in een wat opgeruimd clubhuis. Daarnaast worden Bestuur en de Tuincommissie enorm ontlast hiermee.  Enne….de wc wordt wekelijks schoongemaakt door de Aquarelleerclub dus dat klusje hoort er niet bij! Graag een mailtje naar: geriandijkhuizen@gmail.com

Hartelijke groet en graag tot ziens op de ALV op donderdag 26 maart om 20.00 uur in ons clubhuis. Een uitnodiging hiervoor en de benodigde stukken volgen nog later deze maand.

Namens het Bestuur en de Tuincie,
Gerian Dijkhuizen, secretaris DVL