Van het Bestuur, 24 november 2019

Waarover spraken zij…?

Op donderdag 24 november kwamen bestuur en tuincie weer bij elkaar voor hun maandelijkse bespreking.

Zo’n laatste vergadering in het seizoen is een bijzondere: hij is bij Max thuis vanwege een ijskoud clubhuis (over de verwarming in het clubhuis later meer), er wordt traditioneel door Max  amandelstaaf bij de koffie geserveerd en er wordt teruggeblikt op het seizoen.

De bunker

Denk echter niet dat het werk stil ligt in de koude maanden: de muren van de bunker binnenin zijn door Max en Mario gevoegd. Diezelfde bunker wordt geregeld gelucht want de kratten met dahlia’s moeten zo vochtvrij mogelijk de winter doorkomen. Verder houdt Gerrit de wacht over eventuele vorst want dan moeten kranen worden afgesloten.

Verwarming clubhuis en bevriezing waterleidingen

Onze koffiegroep op donderdag komt zolang het te doen is in het clubhuis en de vorst inderdaad geen spelbreker is (water wordt dan afgesloten, wc werkt niet meer).

Stedin komt op 18 december de voorwaarden tot betere verwarming in orde maken. De stoppen in de stoppenkast worden verzwaard. De twee elektrische kachels zijn al aangeschaft. 

Nieuwe palen

Een winterklus is ook het bestellen van nieuwe palen en dat wordt onder de bezielende leiding van Berend gedaan. Daarna moeten alle nummers van de tuinen er weer op en is het lamineren daarvan een winterklusje voor Jannette. 

Kleine witte schuurtje

Verder komt er een tijdelijk beter slot op het kleine schuurtje en is datzelfde schuurtje volgend jaar aan de beurt om opgeknapt te worden. De kozijnen en de deur zijn behoorlijk door verrotting aangetast.

Nieuwe knollen

Maar enfin, bij de amandelstaaf en de koffie keken we verder terug op een topseizoen als het om de bloemen gaat: het heeft geloond om veel nieuwe knollen aan te schaffen. We hadden te maken met een uitzonderlijke bloei en merendeels stevige stengels. Voor volgend jaar wordt weer een groot aantal nieuwe knollen besteld, zodat zo langzamerhand alle knollen vervangen zijn. 

Bodemplan

Het bodemplan van Gerrit kwam ook ter sprake. Op deskundige wijze heeft hij de stappen aangegeven die nodig zijn voor de grondverbetering volgend jaar. Om een indruk te geven volgt hier een citaat uit het plan: Door vertering van de mest, compost en gewasresten zullen voedingsstoffen in 2020 voldoende uit de bodem beschikbaar komen. Wel is opnieuw bemesting met kalk nodig. Om de omzetting van organisch materiaal op gang te helpen, is in het begin wat extra stikstof nodig. Als de omzetting op gang is, komt uit het aanwezige organisch materiaal vodoende voeding vrij.

Wij zijn heel blij met een deskundig iemand als Gerrit bij onze tuincommissie! 

Artikel in Groei & Bloei

Volgend jaar zal er een artikel over onze tuin verschijnen in Groei en Bloei. Jannette, Max en Gerian gaan dit schrijven. Wordt vervolgd!

Rooien en het Snertmoment

Wij kijken verder terug op een mooi rooiweekend: de zon scheen volop en er was voldoende menskracht.

Ook het ‘snertmoment’ oftewel de seizoensafsluitingsborrel (mooi woord voor scrabble!) was een succes, mede dankzij de inspirerende lezing van onze Corien.

Nieuwjaarsborrel 11 januari 2020

Op 11 januari staat onze nieuwjaarsborrel gepland (met een verwarmd clubhuis, hopelijk zonder vorst….. en de inmiddels beroemde bitterballen). Uitnodiging volgt nog. Dit is tevens een moment om de prachtige kaarten van Sinie (zie verderop op de website) te kopen: 8 kaarten van onze eigen dahlia’s voor 5 euro. 

FIJNE FEESTDAGEN

Voor de komende tijd wensen we iedereen heel fijne feestdagen en een gezond 2020. Graag tot ziens op 11 januari!!

Namens het bestuur en de tuincie,
Gerian Dijkhuizen
secretaris DVL