Op donderdag 27 juni vergaderde het bestuur met de tuincommissie. Dit gebeurt elke maand en we willen maandelijks via de website hier wat nieuws van doorgeven aan onze leden. Waar hadden we het dan zoal over……

nieuwe leden tuincommissie

Onze tuincie is uitgebreid met 2 enthousiaste leden: Mario en Jannette. De hele tuincie heeft keihard gewerkt en de tuin ziet er dan ook super uit. Niet alleen door het grondverbeteringsplan van Gerrit maar ook door de netten die de dahlia’s nu voor omvallen behoeden en ook ervoor zorgen dat de paden tussen de rijen goed beloopbaar blijven om te dieven en onkruid weg te halen.

De dahlia’s bloeien dit jaar heel vroeg. Reden om een extra rondje bloemen te snijden zodat de andere meer ‘ruimte’ krijgen. Een aantal mensen gaf gehoor aan de oproep van de snijcie en gingen naar huis met een eerste bos op vrijdag 28 juni jl.

Snijochtenden van start

De snijochtenden starten dit jaar op zaterdag 6 juli a.s. Van 9-11.00 uur kunnen donateurs en leden zonder tuin een bos dahlia’s komen halen. De wachtlijst van de donateurs is verwerkt.

Geen Amerhorst en geen Struinen

Dit jaar gaat het bezoek van bewoners van de Amerhorst aan onze tuin niet door. Dit ivm de verbouwing van de Amerhorst hetgeen inhield dat veel ouderen moesten verhuizen. Zodra er meer zicht is op ‘nieuwe’ of dezelfde bewoners zullen we deze buurtactiviteit weer nieuw leven inblazen en zal het op de website vermeld worden.

Helaas doen wij dit jaar niet meer met Struinen in de tuinen op 7 juli a.s. Heel vervelend maar er is iets misgegaan met onze aanmelding. Volgend jaar nieuwe kansen. 

Vast al gezien door onze leden: een prachtig nieuw bord voor onze vereniging bij de Bonairelaan. We zijn er erg blij mee!

Maandelijks schouwen van de tuin

We gaan in het vervolg als bestuur en tuincie maandelijks voorafgaand aan de vergadering een zgn ‘schouwrondje’ lopen over de tuin. Bekeken wordt waar het onkruid te hoog staat of er teveel onnodige rommel op de tuin huist. Het is de bedoeling dat elk lid de paden tussen de tuintjes met de buren onkruidvrij houdt. Onkruidzaad houdt van ‘overvliegen’…..

Wachtlijsten

Nog steeds hebben we 1 leeg dahliatuintje: nr 1. Hoort zegt het voort….

De wachtlijst voor groentetuinen is nu 27. Leden van DVL hebben voorrang

Open Dag zondag 1 september

Safe the date: Open dag: zondag 1 september van 11.00-16.00 uur. Houd de dag vrij…er is muziek, lekkers en allerlei workshops worden gegeven…We bestaan dit jaar 65 jaar en gaan ook iets extra’s doen ter gelegenheid van dit feit.

Geen activiteitenprogramma in de zomer

Dit jaar hebben we gedurende de zomer geen workshops. Er waren allerlei andere prioriteiten en daar hebben we als bestuur en tuincie voorrang aan gegeven.

Notaris

De moestuinen bestaan sinds juni 2019 echt: bij de notaris hebben we ze officieel op laten nemen in de statuten. We zijn blij dat dit nu eindelijk geregeld is…..het was een lange weg! Dank aan alle leden die op de ALV van maart 2019 zijn geweest waardoor dit mogelijk was.

Algemene compostbakken verdwijnen

De houten compostbakken gaan verdwijnen….we gaan op een andere manier ons snoeiafval van de vlindertuinen wegwerken. Ieder lid is al eerder gevraagd het eigen afval te verwerken. Het liefst met een ton op de tuin of achter het clubhuis. Begraven kan ook. Centraal zal er geen mogelijkheid meer komen om tuinafval in te gooien. Al eerder besloten we bij het rooien van de donateurstuin de stengels klein te knippen en te laten liggen vanwege de voeding die er nog in zit.

Verwarming clubhuis

We hopen deze winter meer warmte in het clubhuis te kunnen aanbieden en onze penningmeester Hans is druk bezig om dit te realiseren. Dit betekent dat de donderdagochtend koffiegroep gebruik kan blijven maken van ons clubhuis en niet hoeft uit te wijken naar de Driehoek.

Tot zover, hartelijke groeten en een mooie zomer gewenst….tot een volgend bericht.

Namens bestuur en tuincommisie,

Gerian Dijkhuizen

secretaris DVL