WAAROVER SPRAKEN ZIJ….?

Water

Na een zonnige Koningsdag kwam al snel de kou weer terug. Ditmaal vergezeld van aardig wat buien. En dat hadden we nodig: de grond in de tuinen was erg droog. Een buitenkansje voor de net geplante knollen en de zaadjes in de groentetuinen.

We hebben een grote tank waarin we regenwater van het clubhuis opvangen en willen alle leden vragen om zoveel mogelijk dit water uit de tank te gebruiken. En gericht met gieter water te geven bij het planten van de knollen en ook op de groentetuinen. Met de tuinslang sproeien willen we toch meer beperken, immers het is allemaal drinkwater. Maar ook met de tuinslang is het goed gericht water geven dankzij het broesstuk wat erop zit. Binnenkort gaan we nog meer water opvangen van de voorgoten van het clubhuis. Eventueel schaffen we te zijner tijd nog een grote tank aan.

Knollen planten

Op 17 april heeft de tuincommissie met hulp van het bestuur twee donateursvelden ingeplant met nieuwe knollen. Het was prima weer en de klus ging heel soepel. Nog één veld te gaan…maar dat planten hangt af van de levering van de nieuw aangeschafte knollen. Daarna zal ook de knollenverkoop (de restanten) plaatsvinden voor de leden. Houd je mailbox in de gaten: waarschijnlijk wordt het 8 mei, maar die datum is niet helemaal zeker. Er volgt bericht over.

Coronamaatregelen….geen verandering

Hoewel we mogen winkelen en buitensporten verandert er nog niets aan de beperkingen voor het gebruik van het clubhuis. Gebruik het clubhuis alleen om de sleutel van het gereedschapshok te pakken svp. We hopen dat als de versoepelingen doorzetten we ook weer in het clubhuis meer mensen kunnen toelaten en dat er ook op het terras een bakje koffie gedronken kan worden.

Hopend op warmer weer, zien we jullie graag binnenkort op de tuin! Succes met het planten van de knollen of de eerste oogst binnenhalen. Het is op dit moment groeizaam weer. Houd ook nog even de afstand tot elkaar in de gaten.

Tot slot: de weggeeftafel is er ook voor dahliaknollen die over zijn (naast een oogstoverschot uit de groentetuinen). Op dit moment staat er een kratje….neem ze gerust mee.

Hartelijke groet,

Namens Bestuur en tuincommissie
Gerian Dijkhuizen
secretaris DVL