Waarover spraken zij…..?


Dahlia bestuursvergadering op de digitale snelweg

Ook wij als Bestuur en Tuincommissie moeten eraan geloven: we vergaderden in oktober digitaal. Zo konden er meer mensen bij de bespreking zijn. Een van de laatste van dit jaar, want het dahliaseizoen loopt ten einde.

Rooien van de knollen

Hoewel er nog veel bloemen staan in de drie donateurstuinen, loopt de kwaliteit duidelijk af. De Chat noir en de Tartan houden zich nog heel goed en blijven nog prachtige bloemen geven. Onze leden mochten na de donateursstop vanwege Corona zelfstandig een bos plukken en het is niet te zien dat dit veel gebeurd is. De bloemen hebben er nog steeds zin in!
Toch is één nachtvorstje voldoende om een ravage aan te richten. Je ziet het ook al aan het blad dat de mooiste tijd geweest is voor de dahlia. We kunnen terugkijken op een mooie zomer en een prachtige nabloei.

Begin november gaat het rooien gebeuren. Dit werk wordt dit jaar gedaan door de Tuincommissie.
Voorwaar een hele klus!! Hopelijk kunnen we volgend jaar de leden weer inschakelen. Dit geeft ook weer een gezamenlijkheid voor onze vereniging. En als dan ook het SNERT-moment nog door mag gaan in 2021…

Nieuwe leden

We verwelkomen in 2021 enkele nieuwe leden en wederom zijn alle tuintjes verhuurd. Er is een wachtlijst nu. De wachtlijst van leden voor een groentetuin bedraagt 8.

Waardering voor Tuincommissie

Het bestuur spreekt nogmaals zijn waardering uit voor de tuincommissie die dit jaar zoveel zelf heeft moeten doen zonder hulp van de leden. Ook op de onderhoudsavonden waren zij altijd paraat om leden te helpen bij het dieven en onkruid wieden.

Heel erg bedankt Gerrit, Mario, Jannette, Berend en Gerard.
Jullie zijn de DVL-kanjers van 2020!


Gerian Dijkhuizen
secretaris DVL