LEDENSTOP

De belangstelling voor onze dahlia- en moestuintjes is zo groot, dat wij hebben moeten besluiten voorlopig geen aanmeldingen meer te accepteren. Dat geldt ook voor het donateurschap. Zodra er weer ruimte is in onze vereniging zullen wij dat via de website communiceren. 

Ingrid van Leeuwen

secretatis DVL