Een levendige ALV op zaterdag 9 juli jl. er waren negentien leden en ruim vijftien afzeggingen. Volgend jaar willen we de ALV vroeger in het jaar houden. Zaterdag was het begin van de zomervakantie.

Hier wat impressies van Gerrit Paarlberg die het bodemplan toelichtte. Gelukkig is de bodemaanpak van de laatste jaren succesvol. De donateurstuin staat er fantastisch bij.

We hadden ook nog een gezellige nazit. Nu op naar onze Open Dag op 4 september aanstaande. We kunnen nog veel hulp gebruiken bijvoorbeeld in de catering. Meld je aan bij het bestuur. Bij voorbaat dank!

Hartelijke groet namens bestuur en tuincommissie

Gerian Dijkhuizen

secretaris DVL