WAAROVER SPRAKEN ZIJ….?

BESTUURSVERGADERING MET TUINCOMMISSIE

Op 19 april kwamen bestuur en tuincommissie weer bij elkaar. Inmiddels is dit alweer bijna een week geleden en er is veel gebeurd.

Allereerst vernamen wij van het overlijden van ons erelid Jan Bekkers op 19 april jl. Zie elders op deze site een in memoriam met foto’s.

Op 17 april kwam onze vaste frezer Ludo met zijn machine en maakte alles met de grond gelijk…nou ja….alle resten van de stelen van het vorige seizoen werden onder de grond gefreesd. Daarvoor waren alle paaltjes weggehaald en op dit moment van schrijven worden die weer teruggezet door de tuincommissie.

Foto: Sinie van de Weijer

Op 23 april gingen de knollen in de donateurstuinen de grond in. Onder de bezielende leiding van de tuincommissie, met als voorman Gerrit, werden de velden A, B en C beplant met weer veel nieuwe knollen. We zijn blij dat dit na twee jaar corona weer echt een verenigingsactiviteit kon zijn met leden die enthousiast kwamen helpen. Er werd in twee shifts geplant (anders loop je elkaar voor de voeten) en tussendoor werd genoten van een lekker kopje koffie op het terras bij het clubhuis. Fijn om zoveel leden weer te zien na de wintertijd. De dahliatuin is duidelijk wakker geworden…..Dank voor alle hulp, ook in de catering.

OPGERUIMD STAAT NETJES

De tuin ziet er na onze oproep tot opruimen beter uit. We zien dat leden het serieus nemen om op hun (moes-)tuinen geen overtollige rommel te laten liggen. Dat is echt fijn om te zien! Dank daarvoor! De schouwrondjes gaan door. Tot 1 mei geven we iedereen de gelegenheid nog op te ruimen. Daarna zal het bestuur eventueel persoonlijk contact opnemen. We denken met Jop en Edgar na over een beter gebruik van de ruimte achter het witte schuurtje: voor Edgar zijn wormenactiviteiten en Jop die veel afval van de tuin  kan verwerken voor zijn compost. Wordt vervolgd.

ONDERHOUD/WERKAVONDEN DONATEURSTUIN

Binnenkort komt ook een mail met een rooster voor de werkavonden. We zoeken voor een paar groepjes nog iemand die dit werken wil aansturen gedurende de werkavond. Natuurlijk is er ook altijd iemand van de tuincommissie die daarbij wil adviseren.

Meld je aan bij Max de Veer (vz) max.deveer@planet.nl

Het onderhoud van de donateurstuin is een gemeenschappelijke taak, waarbij we van ieder lid (ook de moestuinleden!)verwachten dat die meedoet. Zonder dat kunnen er geen bloemen aan de donateurs gegeven worden. En donateurs zijn een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Op dit moment zijn er 81 donateurs en we hebben een grote wachtlijst.

Foto: Sinie van de Weijer

MAILS EN MEDEDELINGEN OOK IN CLUBHUIS

Belangrijk: mededelingen via de mail: voortaan hangen we de mails die uitgaan ook binnen in het clubhuis op.

Zo kan iedereen de informatie nog eens nalezen.

UITBREIDING TUINCOMMISSIE/NIEUWE BESTUURSLEDEN

Tot slot: we blijven zoeken naar versterking voor de tuincommissie! Meld je aan bij Max (zie mailadres boven). We hebben echt noodzakelijke uitbreiding én verjonging nodig. Dit geldt ook voor het bestuur volgend jaar!

De vereniging moet blijven draaien. Er komt nu teveel op te weinig mensen neer daarom een dringende oproep: draag je steentje bij!

DATA voor de komende weken/maanden:

  • KNOLLENVERKOOP LEDEN: zaterdag 30 april. Om 10.00 voor nieuwe leden. Vanaf 10.30 uur voor overige leden.
  • OPEN TUINENDAG GROEI EN BLOEI: onze tuin is open voor bezoekers op 18 juni tussen 10.00-16.00 uur
  • GLUREN BIJ DE BUREN zondag 3 juli.
  • ALV: ZATERDAG 9 JULI, zo mogelijk op het grote terras
  • OPEN DAG: zondag 4 september

Houd de mail in de gaten voor meer informatie de komende tijd.

Tot ziens op de tuin.

Namens bestuur en tuincommissie,

Gerian Dijkhuizen

Secretaris DVL