Waarover spraken zij…..?

Het bestuur en de tuincommissie kwamen op 23 februari weer bij elkaar.

En dit is wat er belangrijk was die avond:

 • Een nieuw hek! Het heeft even geduurd maar de gemeente is over de brug gekomen en heeft een prachtig nieuw toegangshek voor de DVL aan de Bonairelaan gemaakt. Onze dank is groot!
 • Het oude hek met het markante zonnetje zal een mooie plaats krijgen in de tuin, want het is uniek in zijn soort en markeert een bepaald tijdperk waarin dit soort hekken gemaakt werden.
 • De ALV is aanstaande: 29 maart om 20.00 uur hopen we dat veel leden de weg naar het clubhuis kunnen vinden zodat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over alles wat de DVL aangaat. De stukken worden binnenkort aan de leden toegezonden.
 • Ook zullen daar de twee nieuwe bestuursleden Ingrid van Leeuwen (secretaris) en Kitty Ramakers (algemeen bestuurslid) worden geïntroduceerd. We zijn heel blij dat ze onze vereniging komen versterken
 • Onze voorzitter  Max de Veer heeft zich bereid verklaard, met vermindering van taken, nog één jaar te blijven. Dit mede vanwege de continuïteit: de secretarisfunctie wisselt per 1 april. Zodoende hebben we wat meer tijd om een nieuwe voorzitter te zoeken. We zijn Max dankbaar dat hij nog even wil blijven.
 • De tuinen: in maart komen er compost, kalk en organische mestkorrels op de tuinen. Dit wordt licht ingewerkt. Kalkkorrels en organische mestkorrels zijn beide mest, is plantenvoeding. Vervolgens worden de palen weer teruggezet. Daar is hulp bij nodig….gelukkig zijn er wat meer handen beschikbaar om dit te doen zodat het niet alleen op de tuincommissie neerkomt.
 • Nogmaals bogen we ons over al het werk dat gedaan moet worden in de tuinen…..het is veel….en het vraagt ook veel van leden. Toch is dit de enige manier om de tuinen te laten bloeien: medewerking van de leden! Het is dan ook echt noodzakelijk dat IEDER lid zijn steentje bijdraagt. Binnenkort krijgt iedereen een mail over zijn/haar bijdrage aan de tuin in algemene zin. Gelukkig was de opkomst op de werkavonden vorig jaar beter dan de jaren daarvoor. Dat is echt een verbetering.
 • Voor het komend seizoen zoeken we leden die voor één maand het clubhuis willen beheren. Dat houdt in: af en toe stofzuigen/wc schoonmaken, de voorraad koffie/thee enz. bijhouden. Meld je aan bij: geriandijkhuizen@gmail.com

Ook dit is een taak die we met elkaar moeten dragen en die ervoor zorgt dat het clubhuis er prettig bij staat en dat je als lid niet misgrijpt als je een kopje koffie wilt zetten. Het gaat om de maanden mei, juni, juli, augustus, september en oktober.

 • Workshops: ook dit jaar kregen we weer buurtbudget om workshops te organiseren gegeven door leden van DVL.

Dit betekent dat er weer een aanbod komt voor aquarelleren, zeep maken en klankschalen. Wellicht komen daar nog andere workshops bij. Van het buurtbudget moeten we wel aan nieuwe voorwaarden voldoen dit seizoen:

 • De workshops gaan door bij minimaal 5 deelnemers
 • Materiaalbijdrage per persoon: € 5 voor zeep en aquarel en € 2,50 bij klankschalen.

Na afloop van het seizoen moeten we hier ook verantwoording over afleggen aan het buurtbudget.

Voor de open dag op 3 september kregen we ook weer budget en daar maken we weer een superdag van!

 • Tot slot: er zijn op dit moment vijf dahliatuintjes vrij. Zegt het voort. Want wat is nou leuker om uit je eigen tuin die prachtige dahlia’s te plukken over een paar maanden? Toekomstige leden kunnen zich aanmelden bij: max.deveer@planet.nl

Dit was mijn laatste ‘Bericht van het bestuur’ als secretaris van DVL. Ik dank iedereen voor de samenwerking en draag het stokje in vol vertrouwen over aan Ingrid van Leeuwen, die per 1 april onze nieuwe secretaris wordt. Op de ALV van 29 maart vindt de wisseling plaats. In maart is er vanwege de ALV geen bestuursvergadering.

Gerian Dijkhuizen

secretaris DVL