Waarover spraken zij in die wintermaanden…..?

De tuin in winterslaap?

Op een klein aantal vorstnachten en drie dagen een sneeuwlaagje na, is de winter nog niet echt in het land geweest. De tuinen van onze vereniging liggen er rustig bij. Dat wil niet zeggen dat bestuur en tuincommissie ook in winterslaap zijn….

Toegegeven: in december werd er niet vergaderd. Maar in januari hieven we, op een koude en druiligere zaterdag met ruim 30 leden in het clubhuis het glas op een nieuw, hopelijk mooi en niet te droog bloeiseizoen 2023.

Max de Veer, onze voorzitter, benadrukte in zijn nieuwjaarsspeech dat het belangrijk is dat bestuur en tuincommissie ‘verjongen’. We hebben echt nieuwe, jongere handen nodig om de DVL te kunnen ‘runnen’. De gemiddelde leeftijd van bestuur en tuincie is boven de 70….

En ziedaar: in de BV van januari konden we twee nieuwe enthousiaste bestuursleden verwelkomen: Kitty Ramakers en Ingrid van Leeuwen. Daar zijn we heel blij mee! Kitty heeft nu een jaar de tuin en Ingrid al drie jaar. Beiden willen wat ‘extra’ bijdragen aan onze vereniging. Het is de bedoeling dat Ingrid de secretarisrol gaat vervullen per 1 april en Kitty wordt algemeen bestuurslid. De bestuurswissel zal in de ALV van 29 maart bekrachtigd worden. Tot die tijd draaien beide dames mee met het huidige bestuur. Welkom!

Daarnaast hebben Eelco Boss en Jeroen Boekenogen aangeboden de tuincommissie met klussen te helpen, indien nodig. Daar zijn we ook erg blij mee. Vele handen maken licht werk…..

Nu nog op zoek naar een nieuwe voorzitter….wat zou het mooi zijn dit ook te kunnen aankondigen in de ALV….de voorzitter moet immers door de leden gekozen worden…..voor tips…..vragen over wat het inhoudt…bel of mail ons svp!

Waterplan en instructieavond

Inmiddels is het een feit: we hebben een extra waterpunt. Zie verder op deze site voor berichtgeving en foto’s. Er komt in het voorjaar een instructieavond. Die zal gaan over: hoe om te gaan met water, hoe te dieven en wat we kunnen doen aan (teveel) plastic op de tuin. Wordt vervolgd. Intussen houden we ook, via twee van onze actieve leden, de ontwikkeling in de gaten rondom het waterbassin dat de gemeente wil maken achter onze tuinen. Dat kan echter nog wel even duren….

ALV

Op 29 maart aanstaande is onze jaarlijkse ALV; 20.00 uur in het clubhuis. Leden krijgen ruim van te voren de stukken opgestuurd. We hopen op een grote opkomst, om dan ook kennis te kunnen maken met onze nieuwe bestuursleden.

Oriëntatieloop Zuid

Op zondag 12 februari aanstaande zal de Olifantenloop weer plaatsvinden. Een loop die door Klein Zwitserland voert. Het clubhuis hebben we hiervoor ter beschikking gesteld, om in- en uit te schrijven tijdens de loop. Bestuursleden zullen bij het begin en aan het einde van de dag aanwezig zijn, om de coördinatoren op te vangen en van koffie te voorzien. Voor elke loper krijgt DVL 1 euro geschonken.

Komende activiteiten op de tuin

Begin maart zal de tuincommissie wat jaarlijks snoeiwerk verrichten. Het is jammer dat twee nieuwe snoeischaren vreemd genoeg ‘verdwenen’ zijn. Gelukkig kregen we twee gebruikte gedoneerd. Ze worden wel beter opgeborgen nu. Dus wil je op je tuin snoeien: breng je eigen schaar mee.

Half maart gaan de mestkorrels, kalk en compost op de tuin. En eind maart wordt er gefreesd. Houd de mail in de gaten: daar staat ook in waar moestuinders hun kalk en mest kunnen halen, indien ze dit willen

Schelpenpad

Al eerder kwamen er geluiden om iets aan het pad naar het clubhuis te doen, dat zo uitgehold is. We hebben ons georiënteerd op hoe dit pad te verstevigen en komen uit op een schelpenpad. Wordt vervolgd.

Tot zover al het winternieuws…..van slapen dus geen sprake….tot ziens op de tuin of bij de ALV

Gerian Dijkhuizen

secretaris DVL