WAAROVER SPRAKEN ZIJ….?

En toen waren er CORONA versoepelingen …

Ja we mogen weer! Overal hoor je dit dezer dagen en het geldt ook voor onze tuinen: we mogen op het terras, in het clubhuis en het enige dat blijft staan is: houd waar nodig 1,5 meter afstand, blijf de hygiënemaatregelen in acht nemen en nog even papieren bekers gebruiken.

Het wordt ongetwijfeld nog gezelliger bij de DVL! Dank voor alle begrip het afgelopen jaar. Soms moest het bestuur wat ‘streng’ zijn op de regels, maar dat is nu verleden tijd.

Activiteiten op de tuin

We krijgen een aantal leuke dagen: allereerst is er de ALV op 3 juli om 14.00 uur op het terras. Mooie gelegenheid elkaar te zien en of te spreken na al die tijd! Verder komt de Open Dag er aan op 5 september. Dit keer zijn er niet alleen stands en workshops, maar valt er ook van een optreden van Struinen in de Tuinen te genieten. Nadere mededelingen volgen nog. De overige workshops gaan we ook weer inplannen.

We hopen ook weer op een ‘dahlia en groente van het jaarverkiezing’ ergens in het najaar.

En wat de workshops betreft: de aquarelleer workshop van Iet Bos, een groot succes voor Coronatijd, komt er ook weer aan. Steeds kunnen drie mensen meedoen op een ochtend, eind augustus of in september. Wordt vervolgd.

Mooie klaprozen op een schilderij van Le Sidanier. Zoals ze ook zo rijk bloeien dit jaar op de tuin.

Schouwrondjes en klussen op de tuin

Bestuur en tuincommissie liepen door de tuinen en waren tevreden…slechts enkele tuinen krijgen een mail om hun tuinen van onkruid te ontdoen. Voor iedereen geldt: houd de paden tussen de tuinen onkruidvrij. Verder kijken we of er niet teveel ‘gewone’ bloemen in de dahliatuinen staan. Dat kan helaas niet: we zijn een dahliatuin! En ook in de groentetuinen zijn (beperkt) bloemen toegestaan (aantrekken insecten) maar de bloemen mogen niet overheersen. Daarvoor is de wachtlijst groentetuinen nog te groot (29!).

We zijn blij dat veel leden een ‘klus’ of gewoon wieden van onkruid op zich hebben genomen. Zodoende werden bestuur en tuincommissie echt ontlast. Het is vooral de donateurstuin waar we allen verantwoordelijk voor zijn. Als DVL-leden teken je ervoor in je overeenkomst met het bestuur: meehelpen met een algemene klus is verplicht. We gaan daar meer aandacht voor vragen in de toekomst.

Op dit moment zijn er tachtig donateurs en tien leden zonder tuin die (in theorie) elke week een bos bloemen mogen komen halen. Dan moeten die er wel staan…….

Klein Zwitserland momenteel is dit schilderij te bewonderen in Flehite

Hopend op een mooi bloeiseizoen, leuke ontmoetingen op het terras of in het clubhuis, een zinvolle ALV, inspirerende workshops en een sprankelende Open Dag op 5 september in combinatie met Struinen in de Tuinen….zien we jullie graag binnenkort op de tuin! (Houd nog even de 1,5 meter aan waar nodig……!)

Hartelijke groet mede namens bestuur en tuincommissie.

Gerian Dijkhuizen
secretaris DVL