Op donderdag 11 augustus vergaderde bestuur en tuincommissie weer op een warm terras….

Schouwrondje
De bloemen- maar ook de groentetuinen stonden er erg droog bij. Het is niet anders….we leven in hete, droge dagen nu. Vandaar dat we uitgebreid stilstonden bij het bewateren van de tuinen. Om water te besparen besloten we de leden te vragen om zo veel mogelijk met gieters de gewassen te besproeien.
Eventueel kan de tuinslang tot aan de tuin aangelegd worden en dan daar de gieters vullen. Dat scheelt gesjouw. Er zijn zes gieters op de tuin aanwezig.
Het bestuur gaat voor volgend seizoen een waterbeheerplan te maken om o.a. richting te geven aan het watergebruik in droge tijden. Voor de rest was het onderhoud van de tuinen zodanig dat we tevreden waren over de mate van onkruid die we zagen.

Knolvoet
Zoals bij veel leden al wel bekend zal zijn is er knolvoet geconstateerd op de moestuinen.
Omdat veel ziekten in Dahlia’s en in de moestuinplanten infecteren vanuit de bodem, is wisselteelt een eenvoudige manier om de bodem gezonder te maken en te houden.
Hieronder nog wat zaken die van belang zijn:

 • Knolvoet is een erg besmettelijke bodemschimmel, die voorkomt in koolgewassen.
 • Ondergronds zwellen de wortels op en bovengronds wordt meestal geen volwaardige plant gevormd. Onder droge omstandigheden gaat de plant vaak verwelken. Wel is de plant, of kool, nog eetbaar.
 • Knolvoet kan alle koolgewassen aantasten, zoals Spruitkool, Bloemkool, Koolrabi, Spitskool, Chinese kool, Palmkool enz., maar ook familie van de kool zoals Radijs. Boerenkool is niet zo vatbaar.
 • De bodem blijft jarenlang besmet, ga maar uit van 7 jaar. Vruchtwisseling is een manier om van de ziekte af te komen.
 • De ziekte verspreidt zich makkelijk door aanhangend zand van gereedschap en schoeisel. Dus loop niet van de ene naar in de andere tuin en maak gereedschap na gebruik goed schoon op je eigen tuin.
 • Wees voorzichtig met plantjes die je van een collega tuinder krijgt. Liever niet….
 • De tuincommissie heeft dit jaar al bij 6 leden een aantasting geconstateerd. Waarschijnlijk heeft iedereen er in meer of mindere mate last van.
 • Knolvoet houdt niet van een kalkrijke bodem met een hoge pH. Extra kalk of bijvoorbeeld lavameel gebruiken is gunstig om knolvoet te vermijden, maar afdoende is dat helaas niet.
 • Onkruiden zoals Herderstasje houden de schimmel in leven. Onkruid op tijd weghalen is belangrijk.
 • Als je een plant met knolvoet vindt, verwijder die dan zorgvuldig samen met het zand van rond de plant, en breng dat weg zonder morsen. Absoluut de plantenresten niet composteren.
 • Mochten er nog vragen zijn, dan zijn die rechtstreeks te stellen aan de coördinator van onze tuincommissie Gerrit Paarlberg.gerrit@paarlberg.net

Open dag zondag 4 september
Bestuur en tuincommissie zijn volop bezig met het voorbereiden van onze jaarlijkse opendag. Zet s.v.p. zondag 4 september in de agenda.
Er zal net als vorige jaar weer een wedstrijd “Wat is de mooiste dahlia en wat is de mooiste groente?” worden georganiseerd. Nadere info hierover volgt nog.
Een aantal leden heeft al hulp aangeboden, maar we kunnen met name in de middag nog wat ondersteuning gebruiken bij de catering.
S.v.p. aanmelden bij geriandijkhuizen@gmail.com

Discussie wisselteelt
Tijdens de ALV is de gedachte over wisselteelt naar voren gebracht. Het bestuur en de tuincommissie hebben hierover in een vergadering voorafgaand aan de ALV vrijelijk gediscussieerd en gebrainstormd.
Omdat het bestuur voor een transparante meningsvorming samen met de leden is, hebben we deze gedachte gedeeld met de aanwezige leden op de ALV in juli.
We realiseerden ons dat er aan zo’n idee niet alleen voordelen kleven, maar ook nadelen.
Inmiddels is er de nodige discussie en commotie ontstaan met name bij leden van moestuintjes.
Dat is niet onze bedoeling. Het bestuur heeft besloten heeft deze discussie te stoppen. We gaan voort op de huidige ingeslagen weg wat betreft bodemverbetering in met name de donateurstuinen zonder tuinmutaties.
We adviseren wel dringend, maar gaan ervan uit dat dit veelal gebeurt, om binnen de eigen moestuintjes wisselteelt toe te passen. (Zie ook de vorige alinea over Knolvoet).

Open dag dahliatuinen De Amerbloem
Een week voor onze open dag houdt De Amerbloem aan de Dollardstraat in het Soesterkwartier haar jaarlijkse open dag: zaterdag 27 augustus. Dahliavereniging de Amerbloem bestaat sinds 1952 en heeft in 2022 44 leden, 10 vrijwilligers zonder eigen tuin en 75 donateurs. Zie ook: http://www.amerbloem.nl/vereniging/

Workshops
Er is nog plaats op de aquarelworkshops van Iet Bos op vrijdag 2 september (1 plek) en vrijdag 30 september nog 3 plekken. Mail naar: Iet Bos ietbos@icloud.com
Voor de workshop kleien bij Hanna de Mink op woensdag 14 september van 10-12.00 uur kun je je ook nog opgeven. Mail naar: hannademink@planet.nl

Op donderdag 22 september vergaderen bestuur en tuincommissie weer. We hopen dan een succesvolle jaarlijkse open dag gehad te hebben.
Veel plezier met het oogsten van al het moois dat er ondanks de droogte toch groeit op onze tuinen en tot ziens op de tuin.

Gerian Dijkhuizen secr. DVL