Bericht bestuur DVL juli 2021

Op 22 juli kwamen bestuur en tuincommissie weer bij elkaar voor de maandelijkse vergadering. Het was mooi weer, de bloemen bloeiden en de vlinders vlogen in het rond.

Komende activiteiten op de tuin

Na een geslaagde ALV in juli bereiden we nu de Open dag op 5 september a.s. voor. Dit alles onder het voorbehoud dat Corona geen roet in het eten gooit en ons dwingt tot een ‘beperkte’ open dag.

Vooralsnog zijn we bezig met het inplannen van kraampjes en workshops en sluiten we aan bij de optredens van Struinen in de Tuinen die toevallig plaatsvinden op onze open dag. We hopen mooie muziek toebedeeld te krijgen. Houd de website en de buurtapps in de gaten met meer informatie binnenkort.

Schouwrondjes, klussen op de tuin en begin snijochtenden

Het schouwrondje was deze keer hoopgevend: de mails die we sturen gaan effect sorteren. De tussenpaden worden meer onkruidvrij en de tuinen lagen er o.h.a. heel vruchtbaar en onkruidvrij bij.

Voorlopig houden we geen onderhoudsavonden meer maar werken kleine groepjes (onderling verbonden in een appgroep) de velden A,B en C af met onkruid wieden en dieven. Dat laatste moet soms zelfs 2x per week gebeuren. Er is na een koude en natte periode nu een groeispurt waarneembaar bij de dahlia’s. Zaterdag 24 juli starten de snijochtenden voor de donateurs. De eerste helft van het alfabet is uitgenodigd, worden gewezen op de Coronaregels waar we ons nog steeds aan moeten houden, en krijgen een bescheiden bosje mee.

Nog even over de overige ‘klussen’ op onze tuinen: er komt een klussenlijst op de binnendeur van het clubhuis te hangen. Daarop kan iedereen aantekenen wat hij/zij ziet dat zou moeten gebeuren (melden van kapotte dingen bv) en daarmee wordt iedereen de gelegenheid geboden deze klussen op te pakken (afkruisen op de lijst als het gebeurd is). Leden krijgen hier nog een aparte mail over.

Nogmaals: het is de bedoeling dat ieder lid iets doet op de tuin in het ‘algemeen’ belang. Binnenkort meer hierover.

Akkerhommel

Geen aanschaf nieuwe maaimachine/heggenschaar

Het bestuur heeft besloten voorlopig geen accu-geladen materiaal aan te schaffen voor de tuin. Het vergt teveel zorg voor onderhoud (accu’s) voor te weinig gebruik (heggenschaar). Voorlopig blijven we ook de tussenpaden maaien met de maaimachine met snoer. Paden kunnen natuurlijk ook met een andere schaar met de hand geknipt worden.

Workshops

Er komen nieuwe workshops aan die uit het buurtbudget worden gefinancierd. Er kan vast ingetekend worden op aquarelleren bij Iet Bos op de volgende data: 10 september, 1, 8 en 15 oktober. Telkens op vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Er kunnen steeds 3 mensen meedoen in het clubhuis. Opgave bij: Iet Bos   ietbos@icloud.com

Ook Corien van As gaat workshops (voor volwassenen) geven in de herfst. Hier volgt nog informatie over. Houd onze site en de buurtapps in de gaten.

Kortom: er valt in de komende weken en maanden nog veel te beleven op onze tuin….mits……..enfin jullie weten het inmiddels….

Hartelijke groet en een coronavrije zomer gewenst mede namens bestuur en tuincommissie.

Gerian Dijkhuizen secr. DVL