Droogte op de tuin

Op het moment van schrijven is het nog steeds kurkdroog in Nederland en dus ook op onze tuin. Hoewel we dahlia’s bijna nooit bijwateren, is het toch raadzaam ze af en toe wat vocht te geven. Daartoe liggen er slangen uitgerold in de tuin. Doet u dat bij voorkeur na 10 uur ’s morgens en in de avond zoals ook waterbedrijf Vitens dit adviseert voor particulieren.

Ook de donateurs hebben gemerkt dat er weinig bloemen gegeven kunnen worden op zaterdag….ook dit heeft te maken met de droogte helaas. De donateurstuinen worden af en toe besproeid.