Graag willen wij langs deze weg al onze leden en donateurs het beste wensen voor 2020 en dat we met elkaar veel bloemenrijkdom mogen ervaren dit jaar! 
 
Inmiddels hebben we op de goedbezochte nieuwjaarsborrel jl zaterdag 11 januari het glas met elkaar geheven en de traditionele bitterballen gegeten.
Het was gezellig druk en lekker warm in ons clubhuis. We kunnen ook melden dat het erop lijkt dat ons laatste tuintje ook verhuurd is en dat betekent dat we met een goed gevoel het jaar ingaan: goed nieuws voor de tuincommissie (die ook altijd de lege tuintjes bijhoudt!), er ligt nog veel (ander) werk te wachten namelijk: opruimwerk, snoeiwerk, vlindertuinen enz enz
 
Graag zien we iedereen weer op de tuin in april wanneer we onze knollen gaan inplanten. Informatie volgt uiteraard op tijd. Inmiddels pakken het bestuur en de tuincommissie hun taken weer op want winter of niet: er is altijd (voor-)werk op en rond onze tuinen. 
 
Tot ziens, misschien tussen de boerenkool of de sneeuwklokjes die laatsten staan ook al te dringen in en rond de vlindertuinen en de borders.
 
Namens bestuur en tuincommissie
 
Gerian Dijkhuizen secr. DVL