Waarover spraken zij…?

Op donderdag 23 januari 2020 kwamen bestuur en tuincie weer bij elkaar voor hun maandelijkse bespreking.

We hebben onze taken weer opgepakt in dit nieuwe jaar. Het is dan weliswaar winter, maar er is veel te doen of voor te bereiden in onze tuinen.

Nieuwe knollen

Zo worden er ca. 600 nieuwe dahliaknollen gekocht binnenkort. Veld C wordt helemaal nieuw ingeplant en ook veld A en B krijgen een aantal nieuwe knollen op plekken waar de oude het minder goed deden. Wat overblijft kan ook aan de leden verkocht worden. Houd de agenda of de mail daarvoor in de gaten!

De bunker en nieuwe paaltjes

Verder constateerden we dat de bunker, waar de donateursknollen overwinteren, bijzonder nat is. Daar proberen we iets aan te doen, want vochtige knollen willen we niet. De winter houdt zich tot nu toe koest, maar er is veel regen gevallen. 

Deze winter worden er nieuwe grenspaaltjes gekocht en worden de nummers van de tuintjes ook weer vernieuwd erop geniet. 

We zijn blij dat het laatste dahliatuintje (nr 1) nu ook is verhuurd.

Aanpak vlindertuinen 

Dit jaar zullen ook de vlindertuinen middels een plan door de tuincommissie en wat hulp van leden worden aangepakt. De eerste crocussen zijn al er gespot en ook de sneeuwklokjes doen hun best hier en daar. 

Clubhuis Dahliazicht

De verwarming in het clubhuis is afdoende nu (tenzij het vriest!). Dat betekent dat de koffiegroep op donderdag gewoon kan blijven komen en ook de schilderclub heeft de kwasten weer opgepakt in Dahliazicht. Er kunnen twee kacheltjes op de aparte, witte stopcontacten. Weliswaar hebben we er drie, maar als de waterkoker en het warm water ook nog aanstaan wordt dat teveel. De ervaring leert dat bij een graad of vijf buiten zelfs één kacheltje al voldoende warmte geeft. Ook het bestuur en de tuincommissie vergaderen weer in het clubhuis.

Wisseling van de wacht: een nieuwe penningmeester voor DVL

En dan is er nog ander goed nieuws: we hebben een kandidaat nieuwe penningmeester! Deze zal gepresenteerd worden op de ALV van 26 maart a.s. Wij zijn heel blij dat Hans (na al die jaren fantastisch werk voor DVL!) straks met een gerust hart de boeken kan overdragen.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Hartelijke groet en tot ziens tussen de boerenkool of de crocussen op de tuin! De eerste kleuren van een nieuw seizoen vol mooie bloemen….in ieder geval zien we de leden graag op de ALV op donderdag 23 maart om 20.00 uur in ons clubhuis. Een uitnodiging hiervoor en de benodigde stukken volgen nog later.

Namens het bestuur en de tuincie,

Gerian Dijkhuizen
secretaris DVL