Een dahliavereniging in Corona-tijden…

We leven momenteel in rare en onzekere tijden vanwege het Coronavirus. Gelukkig kunnen we als leden van de dahliavereniging perfect onze hobby uitoefenen zonder dat we elkaar in problemen brengen. Het is vrij makkelijk om de afstand van anderhalve meter onderling te bewaren. Zelfs samen even pauzeren op het Hendrik Hornsveldpleintje is mogelijk in een kring van stoelen op gepaste afstand.

De georganiseerde activiteiten (denk aan de Algemene Ledenvergadering of de workshops) zijn echter voorlopig uitgesteld tot ergens in de (hopelijk nabije) toekomst.

… dankzij onze Tuincommissie

Het zal niemand van onze leden ontgaan zijn dat het jaarlijkse gezamenlijke inpoten van de dahliaknollen in de donateurtuinen dit jaar gedaan is door de leden van de tuincomissie.

Daar is het echter niet bij gebleven. Allerlei andere klussen die gewoonlijk met behulp van onze leden worden gedaan, komen nu ook op de schouders van de tuincommissie.

… staat alles er ‘strak’ bij

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Hulde wie hulde toekomt. Kijk eens even naar het terras hoe mooi dit er momenteel weer bij staat. Dit was een behoorlijke megaklus voor de Tuincie, die het toch al drukker dan normaal heeft. Ook tuintje D1 is door de tuincommissie ingepoot, aangezien deze onverhoopt leeg was komen te staan vanwege een lidmaatschapsopzegging.