Waarover spraken zij…?

Op donderdag 24 oktober kwamen bestuur en tuincie weer
bij elkaar voor hun maandelijkse bespreking.

Het is onvermijdelijk: het snijden voor donateurs is dit jaar
diep in oktober voor het laatst geweest. Hoewel de bloemen er
soms nog redelijk bijstaan, is het blad door de regen
behoorlijk aangetast.

Terugblik bloeiseizoen 2019

We keken in de vergadering terug op een fantastisch
dahliajaar: wát een bloemenpracht!
Te danken aan de nieuwe knollen, het grondverbeteringsplan,
de iets minder droge zomer en vooral al het werk van de
tuincommissie
die de leden ondersteunde bij de onderhoudsavonden.
Iedereen heel erg bedankt!

Uitbreiding Snijcommissie

Voor het volgend seizoen is het misschien noodzakelijk de
Snijcommissie uit te breiden vanwege de hoeveelheid
bloemen die de donateurs dit jaar meekregen (soms wel 12 à 15
stuks). Wie wil meesnijden op de zaterdagochtend kan zich
aanmelden bij Hans Achterberg (penningmeester@dvlamersfoort.nl)
die het snijden coördineert.

Nog één dahliatuin te huur in 2020

Volgend jaar nemen we afscheid van 3 jarenlange
leden van dahliatuinen. De wachtlijst bevatte 2 nieuwe leden,
ergo hebben we per 1 januari 2020 één vrij dahliatuintje. Zegt
het voort…

Naderende winter

De winterperiode gaat door leden van de tuincommissie
benut worden om het klimaat in de bunker, waar onze
knollen overwinteren, optimaal te maken. Dit heeft te maken
met luchtvochtigheid, ventileren en het voegen aan de
binnenkant
. Zo houdt het bloeiseizoen wel op, maar het werk
gaat door…
Hiertoe heeft Gerrit Paarlberg van de tuincommissie een
notitie geschreven die we overnemen als een ‘werkplan’ voor
de bunker
.

Nieuwe knollen

We gaan voor het nieuwe seizoen ook weer ongeveer 200
nieuwe knollen
bestellen. Jannette en Hans hebben alle
bloemen kritisch bekeken en met elkaar besloten we om
sommige ‘in te ruilen’ voor betere exemplaren. Dan gaat het
bijvoorbeeld om een sterkere steel of een grotere bloem van
de plant.

Vlindertuinen

De vlindertuinen gaan volgend jaar ook een nieuwe insteek krijgen.
We gaan met een groepje de tuinen opnieuw bekijken en onderhouden.

Ansichtkaarten en dahlialezing

Sinie Burgel heeft prachtige foto’s gemaakt van onze dahlia’s
en haar kaarten komen te koop op de eindborrel ofwel het
Snertmoment’ dat is vastgesteld op zondag 10 november a.s.
vanaf 16.00 uur. Corien zal om 16.30 haar dahlialezing nog
een keer geven. Er komt nog een aparte mail voor deze dag
naar alle leden.

Verwarming clubhuis

De verwarming van het clubhuis nadert nu echt zijn einddoel:
eind november hopen we 2 kacheltjes te kunnen aansluiten.
De koffiegroep op donderdag kan daardoor langer blijven

maar…komt er vorst…dan wordt het water afgesloten en houdt
het op.

Open Dag 2020

De datum voor onze Open Dag in 2020 is ook bekend:
zondag 6 september.

Rooien van de knollen

Maar nu gaan we eerst op naar het rooien van de
knollen
…dat wordt in het weekend van 9 en 10 november
mits het niet regent, want natte knollen bergen we liever niet
op in de bunker…

De leden krijgen hier nog een aparte mail over en iedereen
kan dan zijn steentje bijdragen aan het rooien.
We hopen veel leden te zien op ons ‘Snertmoment’ op 10
november
. Tot die tijd: geniet van al het goede dat de tuinen
nog laten zien.

En let vooral eens op de bijzondere vogeltjes
die Hans Achterberg met zijn camera vastlegde: het puttertje!

Hartelijke groet,

Gerian Dijkhuizen
secretaris DVL