Het is voorjaar! En dat betekent dat de kruiwagens weer uit de winterstalling kunnen en dat er werk aan de winkel is voor de tuincommissie en de leden.

Er is compost gebracht, die door leden van de tuincommissie – met hulp van het bestuur – alvast over de dahliatuinen is verdeeld.  

In het weekend van 27 maart kunnen de leden – net als vorig jaar – aanvullende bodemverbetering ophalen (kalkmeststof, mestkorrels en organisch bodemleven verbeterend preparaat). Zij kunnen dit zelf over hun tuin verspreiden.

De bodemkwaliteit wordt hierdoor verder verbeterd, zodat we deze zomer weer volop kunnen genieten van een dahlia bloemenpracht.  

Jannette  Klaver

tuincommissie