Voor een gezellige buurt

Op de creatieve markt van de dahliavereniging op de Open Dag op 1 september hebben we ook een paar deelnemers die activiteiten in onze buurt promoten. Het is al jarenlang het beleid van de dahliavereniging om ook een buurtfunctie te vervullen. Dit uit zich bijvoorbeeld bij het wekelijks ons clubhuis een ochtend ter beschikking te stellen aan de buurtbewoners voor de gezellige koffieochtenden of door de deelname aan activiteiten en workshops ook altijd open te stellen voor de buurtbewoners. De vereniging krijgt hierbij ook regelmatig ondersteuning van Wijkwerkgroep Zuid.

Wijkwerkgroep-Zuid

De Wijkwerkgroep-Zuid zal op de markt op de Open Dag informatie geven over haar activiteiten en mogelijkheden om leuke buurtinitiatieven te steunen.

Heb je een goed idee voor de wijk?

Er zijn in Amersfoort-Zuid tientallen, misschien wel honderden mensen met initiatieven, projecten en ideeën die goed zijn voor de wijk. Je kunt denken aan ontwikkeling van plekken waar mensen elkaar ontmoeten, hulp aan kwetsbare ouderen, ondersteuning van mantelzorgers, vervoer voor mensen die minder mobiel zijn, budgetadvies of participatie.

Budget voor buurtinitiatieven

Zulke initiatieven worden door de Wijkwerkgroep ondersteund met advies over het toekennen van subsidie. De gemeente heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld en de Wijkwerkgroep adviseert IndeBuurt033 over de haalbaarheid van buurtiniatieven. Dus als je een leuk idee hebt, kan je naar de Wijkwerkgroep stappen om te kijken of jouw idee binnen de doelstellingen van het wijkplan past en voor subsidie in aanmerking komt.

Het wijkplan kan je terugvinden op internet https://www.indebuurt033.nl/

Praatje

Je kan natuurlijk ook op de Open Dag een praatje maken met Marjo Roberts en haar collega-vrijwilligers die je meer kunnen vertellen over zowel de Burenhulp van Buurtpunt Zuid als over hoe de Wijkwerkgroep Zuid werkt.

Amersfoort-Zuid bestaat uit Bosgebied, Bergkwartier, Leusderkwartier en Vermeerkwartier. Het is een groot stadsdeel en er wonen 22.500 mensen.